SLUDINĀJUMS

SLUDINĀJUMS

Seminārs vecākiem 

"Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas?"

Sestdiena, 30.martā, no plkst.11.00 līdz plkst.14.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” notiks bezmaksas seminārs vecākiem “Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas?”. 

Seminārs būs saistošs gan pavisam mazu bērnu vecākiem, gan pirmsskolēnu, gan skolēnu vecākiem, kā arī būs interesanti un noderīgi arī pašiem pieaugušajiem.

...................................................

Seminārā uzmanība būs pievērsta šādām tēmām:

- Kā kopīgi saprast, kas ir problēma?

- Kā novērtēt problēmas lielumu un izvēlēties reakcijas spēku?

- Kā mācīties paredzēt problēmas?

- Kā mācīties attīstīt dažādus risinājumus vienai problēmai un izvērtēt tos?

- Kā kopīgi mācīties pieņemt izsvērtus lēmumu?

- Kā veicināt bērna patstāvību dažādos vecumposmos?

un citas saistītas tēmas, kā arī atbildes uz vecāku jautājumiem.

....................................................

Vairāk info:

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/seminars-vecakiem-ka-macit-bernam-pasam-risinat-problemas