Daugavpils 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde

Darba laiks:

7.00 – 18.00

7.00 – 18.30 - pirmdienās

Vadītājas vecāku pieņemšanas laiks: Pirmdien 14.00 – 17.00
Trešdien 9.00 – 12.00
 
Piedāvātās programmas: Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.
Izglītības programmas kods: 01011121
29.poļu pirmssk. izgl. iestādes apliecības Nr. 2701901791
 
Mācību valodas: Poļu, latviešu
 
Grupu skaits: 6
 
Bērnu vecums, no kura pieņem iestādē: No 1,5 g.
 
Specifika: Tuvināt bērnus poļu un latviešu tautas kultūrai, tradīcijām, paražām
 
Diennakts grupas: Nav
 
Padziļinātie darba virzieni: Sagatavot bērnus mācībām
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā