Z okazji 30-lecia

Z okazji 30-lecia

Składamy życzenia dalszej owocnej pracy pedagogicznej i wychowawczej,

szczęścia w życiu przywatnym i zawodowym

oraz zdrowia na dalsze lata.