Pieņemšana

Pieņemšana

Bērnu reģistrācija uzņemšanai

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

 

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 19 „Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

 • Reģistrēt pirmsskolas izglītības iestādē var bērnus no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē bērnus uzņem no 1 gada vecuma.
 • No 5 gadu vecuma sagatavošanās skolai ir obligāta.
 • Reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē var tikai vecāki, audžuvecāki, aizbildnis vai bērnu aprūpes iestāde.
 • Jūs varat reģistrēt bērnu ne vairāk kā divās pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Painteresējies par atvieglojumiem ārpuskārtas rindai!

 

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādē bērnu var pieteikt:

1) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā” portālā https://latvija.lv/ sadaļā “E-pakalpojumi”.  Lai to izdarītu, autentificēties portālā https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP214/Apraksts (turpmāk - Portāls), izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Pēc tam veiciet šādus soļus:

 • pirmais solis: “Pieteikumu saraksts”, kur izvēlieties “Jauns pieteikums”;
 • otrais solis: jāizvēlas “Pašvaldība” – Daugavpils.
 • trešajā solī “Pakalpojuma pieteicējs” ievadiet pieteicēja datus, iepazīstieties ar informāciju par personas datu apstrādi un apstipriniet, ka iepazināties;
 • ceturtajā solī “Bērna norādīšana” izvēlieties bērnu, kuru vēlaties pieteikt pirmsskolas izglītības iestādes rindā;
 • piektajā solī “Iestādes izvēle” izvēlieties izglītības iestādi, kurā pieteikt bērnu rindā. Sadaļā “Informācija iestādei” norādiet nepieciešamo informāciju;
 • iesniedziet pieteikumu, nospiežot pogu “Iesniegt”.

 2) klātienē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Daugavpilī, Saules ielā 7).

            Pirmdiena         8.00 - 13.00; 14.00 - 18.00

            Otrdiena           8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00

            Trešdiena          8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00

            Ceturtdiena      8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00

            Piektdiena        8.00 - 13.00; 14.00 - 16.00

Dodoties uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus:

Bērna dzimšanas apliecības/pases oriģināls.

Vecāka personas apliecinoša dokumenta oriģināls. (Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.19 no 22.06.2011. g. 9. punktu).

Bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai!

 Klientu apkalpošanas speciālists – tālr. 65424602, 26459723

e-pasts: svetlana.vecvagare@ip.daugavpils.lv

 https://izglitiba.daugavpils.lv/pirmskolas-izglitiba/bernu-registracija-uznemsanai-daugavpils-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestade/


Lai reģistrētu bērnu Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē, ir nepieciešams:

 • zvanīt pa tālr. 22419217;
 • vai rakstīt e-pastu poludarzs29@inbox.lv;
 • satikties ar vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.

Nepieciešami dokumenti:

 • Bērna dzimšanas apliecība (kopija); 

Lai apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ir nepieciešami:

 • Izglītojamā medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u); 
 • Ārsta izziņa, ka izglītojamais nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Izziņa iesniedzama pirmajā apmeklējuma dienā.

Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi:

 • Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad, par neierašanās iemesliem, lūdzu, informējiet grupas skolotāju vai pirmsskolas izglītības iestādes administrāciju pa tālr.: 22419217.
 • Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns ir vesels un var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
Kārtība, kādā bērni tiek pieņemti pirmsskolas izglītības iestādē:
 • Bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi jāatved vecākiem vai to pilnvarotai personai;
 • Vecākiem jāpārliecinās, ka bērnu grupā sagaida skolotāja, pretējā gadījumā pirmsskolas izglītības iestāde nenes atbildību par bērna dzīvību;
 • Vecākiem vai to pilnvarotai personai jāpievērš uzmanība bērna veselības stāvoklim (slimu bērnu nedrīkst vest uz pirmsskolas izglītības iestādi), ārējam izskatam un līdzi atnestajām rotaļlietām;
 • Pēc slimošanas ir nepieciešama ārsta zīme, kura apstiprina, ka bērns var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
 • Vecākiem jāinformē iestādes darbinieki par bērna veselības īpatnībām (piem. alerģija).

Kārtība, kādā bērni tiek izņemti no pirmsskolas izglītības iestādes:

 • Grupas skolotājai jāpārliecinās, ka bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes izņem vecāki vai to pilnvarota persona;
 • Stingri aizliegts izņemt bērnu personai alkohola vai narkotisko vielu reibumā,  kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem;
 • Grupas skolotājai nedrīkst atļaut bērnam vienam atstāt iestādes teritoriju (pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma);
 • Pirmsskolas izglītības iestādei nav tiesību aizliegt vecākam izņemt bērnu, ja vien tas nav dokumentāli pamatots.