Dokumenti

Dokumenti

LICENCE

Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādes noteikumi.doc

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Izglitojamo_datu_apstrades_kartiba.pdf 

Privatuma_politika_29PII.docx

Ieksejas kartibas noteikumi 2022.docx

grozījumi pie Iekšējās kārtības noteikumiem.docx

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018.pdf

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS_2019.pdf

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020.docx

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021.docx

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022.docx

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023.docx

Uzturēšanās kārtība Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē un tās teritorijā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar “COVID-19” (12.05.2020).docx

Kārtība par drošības pasākumiem Daugavpils pilsētas 29 (piemērojama no 2020. gada 01. augusta).docx

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē (15.11.2021).docx

Par izglītības procesa organizēšanu no 01.04.2022.docx

IESTĀDES PADOMES NOLIKUMS.pdf

Noteikumi-par-izglītojamo-ēdināšanas-procesu.pdf

Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas apmaksu.docx

Videonovērošanas_sistēmu_kārtība_.docx

eklases_kārtība_2022.docx

29.pii_attīstības_plāns2022_.docx