Vecākiem

Vecākiem

Izglītības saturs tiek īstenots šādās mācību satura jomās (integrētos mācību priekšmetos), kas nodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības satura pēctecību:

  • poļu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā,  iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);
  • latviešu valoda (runas attīstīšana saziņai latviešu valodā);
  • dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);  
  • matemātika (sensorā attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);
  • sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);
  • vizuālā māksla (sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);
  • mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana)
  • mūzika;
  • fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība).