Vēsture

Vēsture

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vēsture

Vadoties pēc ierakstiem dokumentos Daugavpils 29. bērnu dārzs – sīlīte tika atvērts 1974.gada 1.septembrī kā Daugavpils valsts teritoriālā celtniecības tresta bērnu dārzs ar nosaukumu “Zvaigznīte”.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas valdes lēmumu no 25.05.92 par Daugavpils 29.bērnu dārza reorganizāciju iestāde tika pārveidota par 29.poļu bērnu dārzu.

No 1999.gada 1.septembra Daugavpils 29.pirmsskolas iestādei tika piešķirts Pana Jana Pļatera-Gajevska vārds, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas 29.pirmsskolas iestādes administrācijas  lūgumu un organizācijas “Sakaru sabiedrība un palīdzība poļiem Austrumos” informāciju.

Jana Pļatera-Gajevska darbība ir cieši saistīta Latvijā. Viņš nodibinājā Helēnas un Jana Pļatera-Gajevska vārdā nosaukto atbalsta fondu (poļu valodā Fundację), rūpējās par bērniem, sniedza finansiālu palīdzību bērnu dārzam un poļu skolām Latvijā.

Daugavpils 29.pirmsskolas iestāde ir vienīga poļu pirmsskolas iestāde Latvijā. No sākuma iestādes apmācības valoda ir bijusi tikai poļu, tagad apmācības notiek gan poļu gan arī latviešu valodā. Iestādes darbības pamatvirziens ir audzēkņu attīstoša un audzinoša darbība, sadarbībā ar ģimeni un Poļu biedrību veicināt bērniem poļu un latviešu tautības kultūras vērtību izzināšānu.

Iestāde īsteno mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, papildus tiek īstenotas lasītmācīšanas un rakstītmācīšanas programmas (poļu valodā - “Metoda Dobrego Startu”, „Odmienna metoda nauki czytania”, „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”).

Iestādē darbojas sešas grupas.

No paša sākuma iestāde ir kā pamats J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai.