Vadītāja

Vadītāja

Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Anžela Dubovska

Tālrunis: 22419217

e-pasts: poludarzs29@inbox.lv

CV

„Audzināšana – grūta lieta, un tās pilveidošana ir viens no katra cilvēka svētajiem pienākumiem, jo nav nekā svarīgāka par sevis un savu tuvāko izglītošanu” Sokrāts