Mācību nodarbības par traumatisma profilaksi

Mācību nodarbības par traumatisma profilaksi

24. martā mūsu izglītības iestādē notika 2 izglītojošās nodarbības par traumatisma profilaksi.

SPKC pārstāvis Žanis informēja bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem. Mācību nodarbību laikā mūsu audzēkņi zīmēja, piedalījās rotaļā par drošām/nedrošām situācijām un pat analizēja attēlu situācijas, piedāvājot savus problēmsituāciju risinājumus.

Izsakām lielu paldies lektoram Žanim  Ovčinko par aizraujošām nodarbībām un rotaļīgām mācībām.